Insight // Maalikalvon muodostumisen hallinta

Yksi jauhemaalauksen onnistumisen avaintekijöistä on keskimääräisen kalvon muodostumisen hyvä hallinta. Kappaleiden tulee olla täysin peitetty, jotta voidaan tarjota vaadittu ulkoasu ja suorituskyky niillä markkinoilla, joita varten tuote pinnoitetaan, mutta kalvon tulisi myös olla paksuudeltaan suhteellisen yhtenäinen kappaleen eri kohdissa.

Pinnoittajilla on joskus määritelty kalvon vähimmäis- ja enimmäispaksuus, jotta varmistetaan, että pinnoite suoriutuu tarkoituksestaan, ja jotta vältetään liiallinen paksuus, josta voi seurata appelsiinipintaa. Kysymys kuuluu, kuinka suuri ero vähimmäis- ja enimmäispaksuuden välillä tulisi olla ja miten sitä voidaan valvoa?

Kalvon muodostumisen hallinta manuaalisella pistoolilla on jokseenkin haasteellista. Jos ruiskupistoolin liike on sujuva ja johdonmukainen ja käyttötekniikka on sujuvaa ja johdonmukaista, pitäisi olla mahdollista saavuttaa määritelty kalvon paksuuden kohtuullinen vaihteluväli.

Pistoolin etäisyys kohteesta on erityisen tärkeää. Jos pistooli liikkuu usein kauemmaksi ja lähemmäksi, tai jos se tekee ”kaarta” tai ”viuhkaa” usein, on vaikeampaa saavuttaa yhtenäistä paksuutta. Yhtenäiset ripustustavat ovat myös tärkeitä. Jos sama kappale ripustetaan aina samalla tavalla, on helpompi saavuttaa yhteneväinen suihkutuskaava, joka tarjoaa yhtenäisen paksuuden. Vaihtelevalla ripustuksella on vaikeampi tehdä täsmällistä suihkutuskaavaa.

Muutama muukin tekijä voi vaikuttaa kalvon muodostumisen hallintaan. Ensinnäkin kappaleesta täytyy olla hyvä reitti maadoitukseen. Heikolla maadoituksella on suuri vaikutus kalvon muodostumisen hallintaan. Jotta maadoitusta ei menetetä, tarvitaan puhtaat koukut. Maadoituksen voi mitata hyvällä ohmimittarilla, ja vastuksen tulee olla alle 1 megaohmi.

Kappaleen muoto on myös oleellinen. Jos pinta on epäsäännöllinen, on vaikeampaa saada yhteneväinen paksuus. Yksi muodon epäsäännöllisyyksien hallintaa helpottava asia on sähkövirran rajoittaminen. Yli 20 mikroampeerin virta saattaa vaikuttaa enemmän kalvon paksuuteen seurauksena alueellisista vastuksista kappaleen pinnalla (Faradayn häkki -ilmiö). Kokeilut ovat suositeltavia, jotta löydetään ihanteellinen sähkövirran taso parantamaan kalvon muodostumisen yhteneväisyyttä. Tyypillinen tehokas sähkövirran taso manuaaliselle pistoolille epäsäännöllisellä pinnalla on 10–40 mikroampeeria.

Yhteneväisten pistoolin asetusten, yhteneväisen ripustuksen, yhteneväisen tekniikan, hyvän maadoituksen ja sähkövirran rajoituksen pitäisi auttaa pinnoitusosastoa hallitsemaan paremmin kalvon muodostumista. Varmista, että jauheen suihkutuskaava on yhtenäinen ja että jauheen nopeus on matala. Varmista, että kappaleet on sijoiteltu sopivin välimatkoin. Jos kappaleet ovat liian lähekkäin, on mahdollista, että levityksessä tulee hankaluuksia saada jauhe kerrostumaan kappaleen reunoille. Jos kappaleet ovat liian kaukana toisistaan, kappaleen reunalla saattaa olla vahvoja jännitelinjoja, mistä voi syntyä kehysilmiö.

Myös automaattiset pistoolit voi säätää tuottamaan yhtenevän peittävyyden samoja periaatteita noudattamalla. Automaattisia pistooleja tulee kontrolloida peitettäessä alueita, joihin on helpompi pääsy. Jos virtausluvut asetetaan liian korkeiksi jauheen työntämiseksi koloihin, peittävyydestä voi tulla epätasalaatuinen ja painava pinnoilla, joihin on helpompi päästä. Manuaalista viimeistelyä voidaan käyttää niihin alueisiin, joita on vaikea peittää automaattisilla ruiskupistooleilla.

Mikä kalvon paksuuden vaihteluvälin tulisi olla? Se vaihtelee riippuen kappaleen muodosta ja koosta. Kalvon paksuuden määrittelyn tulee olla riittävän kapea, jotta se tarjoaa kaivattua kontrollia, mutta ei niin tiukka, että sitä on vaikea saavuttaa.

Litteämmillä pinnoilla 25–50 mikrometrin vaihteluväli voi olla mahdollinen. Jos suorituskyvyn vaatima kalvon vähimmäispaksuus on 50 mikrometriä, tiukassa valvonnassa enimmäispaksuuden voisi määrittää 75 mikrometriin. Jos tavoite osoittautuu liian vaikeaksi kontrolloida säännöllisesti, 50–100 mikrometrin vaihteluväli on vielä hyvä ja toteuttamiskelpoinen päivittäisessä toiminnassa.

Kappaleille, joissa on enemmän muotoja ja Faradayn häkki -alueita, laajempi määrittely voi olla tarpeellinen, jotta annetaan tilaa pinnan vastuksen eroille. Joissain tapauksissa vaihteluvälin täytyy mahdollisesti olla jopa 75 mikrometriä. Jos vähimmäisvaatimus on 50 mikrometriä, 50–125 mikrometrin vaihteluväli olisi hyvä mittari vaikeilla pinnoilla.