Insight // Toisen jauhemaalikerroksen levittäminen

Toisen jauhekerroksen levittäminen täysin kovetetun ensimmäisen kerroksen päälle on yleinen käytäntö. Joskus toinen kerros laitetaan suunnitellusti, koska ensimmäinen kerros on pohjuste, jonka päälle tulee sopiva pintakerros. Joskus toinen kerros lisätään, koska alkuperäinen pinnoite on virheellinen ja toinen kerros on välttämätön vian korjaamiseksi. On myös mahdollista, että käytetään pohjustekerrosta, ja toinen kerros on pintakerros. Tässä kuvataan tavallista menettelytapaa ja huomioita koskien lopputuloksen laatua, kun levitetään toista jauhemaalikerrosta.

Varmista, että ensimmäinen kerros on puhdas eikä siinä ole hiukkasia tai vikoja, jotka näkyisivät toisen kerroksen läpi. Kaikki pöly, sormenjäljet, öljyt tai muut irtohiukkaset tulee poistaa. Kappaleen pinnan huuhtominen on suositeltavaa, jotta varmistetaan, ettei pinnalla ole jäänteitä liasta.

Pinnan kevyttä hiomapaperihiontaa suositellaan, jos se on käytännöllistä. Tämä tarjoaa tasaisen pinnan ja luo oleellisen pintaprofiilin toisen kerroksen tartunnalle. Hankaa pintaa kevyesti hienolla tai keskikarkealla (60–120) hiomapaperilla tai Scotch-Brite-lapulla yhtenäisellä liikkeellä ja huolehdi, että kalvoon syntyy mahdollisimman vähän syviä viiltoja. Hionnan jälkeen puhalla irtopöly pois puhtaalla kuivalla paineilmalla tai huuhtele se hyvin puhtaalla vedellä. Karkean hiomapaperin tai hiontalaikan aiheuttamat syvät viillot näkyvät todennäköisesti toisen pinnoitekerroksen läpi.

1.       Tee seuraavat säädöt jauhemaalipistooliin:

  • Lisää ensimmäiseen kerrokseen käytetyn alkuperäisasetuksen virtauslukua 10–15 %.
  • Säädä sähkövirtaa pienemmäksi noin 10–20 mikroampeeriin tai käytä uudelleenpinnoituksen oletusasetusta.
  • Siirrä pistoolia 25–50 mm kauemmaksi kappaleesta verrattuna ensimmäiseen kerrokseen käytetystä tavallisesta pistoolin ja kohteen välisestä etäisyydestä.

2.       Levitä täysi kerros koko pinnalle niin, ettei ensimmäinen kerros näy läpi.

3.       Suorita kappaleelle tavallinen kovetusprosessi.

Huomioita:

  • Ennen kuin lisätään toinen jauhemaalikerros täysin kovetetun jauhemaalikalvon päälle, kerrosten välinen tarttuvuus tulee testata. Levitä toinen kerros testipaneelille tai -kappaleelle ja suorita tartuntatesti ISO 2409- tai ASTM D3359 -standardien mukaisesti, ennen kuin uudelleenpinnoitat tuotantokappaleita. Jos kerrosten välinen tarttuvuus on viallinen, voi olla tarpeellista hioa ensimmäistä kerrosta yllä kuvatun mukaisesti, jotta taataan toisen kerroksen tartunta.
  • Toinen kerros lisää kalvon paksuutta ja voi vaikuttaa yhteensopivuuteen toisen prosessin tai kappaleen kanssa.
  • Toisessa kerroksessa on todennäköisesti enemmän appelsiinipintaa.